Algemene Voorwaarden

Contact Informatie

BE BABY B.V.
IJsselstroom 91
2721 AX Zoetermeer
T. 0624281716
E. info@bebaby.nl
W. www.bebaby.nl

Kamer van Koophandel Alkmaar: 37134117
BTW nummer: NL 8183.70.944.B01
ING Bank Rekeningnummer: 63.97.389
IBAN: NL04INGB0006397389
BIC: INGBNL2A

1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen van BE BABY en op alle gesloten overeenkomsten zijn de navolgende algemene   voorwaarden van toepassing. Voordat de overeenkomst totstandkomt dient u de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te aanvaarden.
1.2 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
1.3 Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BE BABY onverwijld per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zo lang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.

2. Prijzen
2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Voordat de overeenkomst tot stand komt zal de totaalprijs duidelijk kenbaar worden gemaakt.
2.2 BE BABY mag kostenstijgingen (bijvoorbeeld stijgingen van aankoopprijzen en transportkosten) doorberekenen. In dat geval bent u bevoegd de overeenkomst binnen een week na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging te ontbinden, tenzij BE BABY zich alsdan bereid verklaard voor de oorspronkelijke prijs te leveren. Een prijsstijging als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen mag steeds worden doorberekend.

3. Verzendkosten
3.1 Voor de verzending van de producten brengt BE BABY portokosten in rekening.
3.2 De hoogte van de portokosten in zowel Nederland als daarbuiten is afhankelijk van het gewicht van uw bestelling. Be Baby hanteert het standaardpakket tarief van €6,95 en voor brievenbuspost zijn de verzendkosten €3,95. Voor verdere tarieven verwijzen wij u naar verzendkosten.


4. Betaling
4.1 Levering geschiedt tegen vooruitbetaling per bank, creditcard (Eurocard, Mastercard en VISA), iDEAL, dan wel via overschrijving per bank binnen een schriftelijk overeengekomen termijn. Ook bestaat de mogelijkheid om de producten onder rembours te verzenden. De kosten voor het verzenden onder rembours komen volledig voor uw rekening.
4.2 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4.3 BE BABY verzendt een bevestiging per e-mail als uw betaling binnen is, tenzij u laat leveren onder rembours.

5. Levering
5.1 Wij streven ernaar om het product binnen 5 dagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
5.2 Wanneer een artikel niet op voorraad is, ziet u dit direct bij het bevestigen van uw bestelling. U heeft op dat moment de mogelijkheid om het artikel uit uw shoppingbag te verwijderen, dan wel de gehele bestelling te annuleren. U kunt er ook voor kiezen het artikel op een later tijdstip te ontvangen. U dient in dit geval (voorlopig) rekening te houden met een leveringstermijn van 6 tot 8 weken.

6. Zichttermijn en retourneren
6.1 BE BABY doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u de desbetreffende artikelen zonder opgaaf van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling aan ons retourneren, onder vermelding van het ordernummer.
6.2 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan BE BABY te retourneren.
6.3 Indien de artikelen tijdig zijn geretourneerd zal BE BABY de betaalde prijs, inclusief de gemaakte kosten van toezending zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst, terugstorten op het door u opgegeven rekeningnummer. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

7. Garantie
7.1 Alle producten in het assortiment van BE BABY voldoen aan de strenge eisen die aan kinder- en babyartikelen worden gesteld. De geleverde artikelen bezitten die eigenschappen die men bij normaal gebruik mag verwachten. BE BABY raadt u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan BE BABY te melden.
7.2 Indien is aangetoond dat de geleverde artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
7.3 Deze garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

8. Afbeeldingen/tekst
BE BABY tracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.

9. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door BE BABY gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en de bezorging van uw bestelling.

10. Vragen
BE BABY streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van BE BABY, dan wordt BE BABY daar graag per e-mail van op de hoogte gesteld.

11. Geschillen
11.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product. Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met BE BABY, liefst per e-mail. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
11.2 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12. Copyright
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BE BABY.